Onze troeven

Onze school is gelegen in het landelijke Ursel/Aalter. De school is omgeven door groen. De school heeft een moestuin, kippen, 2 grote speelplaatsen en 
een grote speelweide die er gekomen is dankzij de inwoners van Ursel. Zij kochten 4500 vierkante meter landbouwgrond voor de school. 

Groen betekent echter niet alleen de landelijke omgeving waarin de school zich bevindt. We kiezen voor groen en trachten die keuze dan ook consequent te vertalen in duurzame ideeën. Zo is onze school ook MOS-school, heeft de school een dak vol zonnepanelen, zijn er  500 vierkante meter speelbos aangeplant en zijn er houten avontuurlijke speelelementen zowel voor de kleutertjes als voor het lager. 

 

 

De Sint-Medardusbasisschool wordt terecht "Onze School" genoemd. Onze School heeft immers een sterke band met het dorp: leerlingen, ouders en inwoners van Ursel. Wanneer de school een evenement organiseert, kunnen we rekenen op de hulp van ouders en vrienden uit Ursel.

Naast een ouderraad heeft de school ook een vriendengroep. Deze bestaat uit grootouders en inwoners van Ursel die de school bijstaan op heel uiteenlopende vlakken zoals lezen in groepjes, begeleiding van uitstappen, de organisatie van evenementen en klusjes rondom de school. Meer informatie hierover vindt u bij "Onze partners".

Een sterke band met leerlingen, ouders en vrienden vraagt een warme omgang waarbij de uniciteit van elk kind, elke ouder wordt gerespecteerd en zelfs gewaardeerd.

 

Onze School is telkens weer voortrekker als het gaat om zinvolle innovaties binnen het onderwijs. Het traject 'Onderwijs Slim Organiseren' leidde tot de opstart van 3 leerkrachtenteams die de klasdeuren open doen en intensief samenwerken ten voordele van onze leerlingen. Het delen van talenten over de klasmuren heen komt zowel de motivatie van onze kinderen als de leerkrachten ten goede. 

Vervolgens was Onze School in schooljaar 17-18 en 18-19 ook proeftuinschool voor de introductie van het nieuwe leerplan Zill, zin in leren, zin in leven voor alle scholen van het Katholiek Onderwijs.  Meer info over het nieuwe leerplan vindt u op http://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen/

In 18-19 en 19-20 stapte Onze School in een Erasmusproject rond kwaliteitsvol onderwijs. Leerkrachten van Onze School brengen een bezoek aan Estland, Zweden en Portugal en leren er meer over de werking van buitenlandse onderwijssystemen. De blik wordt verruimd en ideeën worden vertaald naar de eigen schoolcontext.

 

Vlakbij de lerarenkamer is er een multifunctionele ruimte die tijdens de middagpauze wordt gebruikt als slaapklasje voor peutertjes die nog nood hebben aan een middagdutje. Ria Tilleman en verpleegster Martine Rogge begeleiden elke middag onze allerkleinsten naar het slaapklasje en wekt hen na een deugddoend dutje.

 

De arbeidsmarkt schreeuwt om technisch geschoold personeel. Secundaire scholen integreren STEM, Science - Technology - Engineering - Mathematics, in hun aanbod om jongeren warm te maken voor een technische opleiding in het secundair onderwijs en hogescholen.

Ook wij kunnen als basisschool, die vraag niet negeren. In Onze School focussen we op techniek als voorloper van STEM.

De school maakt dan ook bewust uren vrij voor een techniekleerkracht die doorheen de verschillende leerjaren een groeiend aanbod techniekactiviteiten uitwerkt. 

Vanaf het 1e tot en met het 6e leerjaar wordt er per thema een workshop techniek voorzien. Dit betekent dat onze "technojuf" om de 3 weken in elke klas komt met een aanbod techniek/STEM.

 

Kwaliteitsvol onderwijs is een onderwijs waarbij in de eerste plaats aandacht is voor het welbevinden van elk kind. Welbevinden is immers een absolute noodzaak om alle aspecten binnen de brede ontwikkeling kansen tot groei te geven.

Daarnaast denken we samen volop na over de vaardigheden, de attitudes en de kennis die onze leerlingen nodig hebben om de volgende stap succesvol te maken.

Via een doelgerichte en betekenisvolle aanpak trachten we de leerlingen te motiveren, bevorderen we de ontwikkeling van talenten en bereiden we hen voor op de complexe wereld van morgen.

Dit doen we steeds met aandacht voor de uniciteit van elk kind. Waar nodig wordt er gedifferentieerd en voorzien we een aanpak op maat in combinatie met ondersteunende maatregelen. Dit gebeurt steeds in overleg met de leerling, ouders en CLB.

 

Als school zijn we er voorstander van om niet te wachten tot het 5e leerjaar om een aanbod vreemde talen in de klas te voorzien. We hebben enerzijds een drietalig land dat maakt dat onze leerlingen later op professioneel vlak baat zullen hebben bij de kennis van meerdere talen.

Anderzijds is het jonge kind als een spons als het gaat om het verwerven van een nieuwe taal. Die kans om leerlingen reeds op vroege leeftijd de juiste uitspraak en wat woordenschat op speelse wijze bij te brengen, willen we dan ook niet laten liggen.

Bij de jongste kleuters gaat het om activiteiten "talensensibilisering". Dit betekent dat onze jongste kleuters in contact komen met verschillende talen waardoor ze bewust worden van het bestaan van meerdere talen.

Vanaf de 2e, 3e kleuterklas starten we met taalinitiatie Frans. Dit is steeds op speelse wijze, zijnde via liedjes, versjes, filmpjes en spelletjes. De handpoppen Pistache en Vanille komen wekelijks met juf Martine mee en leren de leerlingen een aardig mondje Frans.

 

 

In 2012 nam Onze School haar intrek in een mooi nieuw gebouw met overdekte kleuterspeelruimte, 2 aparte speelplaatsen voor kleuter en lager, gezellige refter en mooie gymzaal.

Elke klas in de lagere afdeling beschikt over een interactief digitaal bord. Dit laat de leerkracht toe aanschouwelijk te werken. Ook voor de kleuterafdeling is een digitaal bord voorzien in de kleuterspeelzaal.

Daarbovenop investeert de school volop in Ipads en Chromebooks waarmee de leerlingen in groepjes of individueel aan de slag gaan binnen de lessen. Ze leren omgaan met educatieve toepassingen, leren hun weg kennen in het enorme informatieaanbod en ontdekken ook de gevaren van onder andere sociale media. Naast digitale leermiddelen kiezen we ook voor eigentijdse nieuwe (digitale) methodes. 

 

Zowel in het kleuter als in het lager wordt thematisch gewerkt. In een thema organiseren de leerkrachten regelmatig uitstappen. Wat we zelf zien of kunnen beleven, onthouden we immers zoveel beter.

De maximumfactuur wordt uiteraard gerespecteerd. Dankzij de ondersteuning van "de vrienden van de school" slagen we erin heel wat uitstappen te organiseren. Zij staan immers heel vaak mee in voor de begeleiding bij de uitstappen. Vanaf het 4e leerjaar wordt er regelmatig met de fiets op uitstap gegaan. Ondertussen oefenen we volop het vaardig fietsen in reële contexten.

Daarnaast gaan zowel het 5e als 6e leerjaar op een meerdaagse uitstap.  Zij duiken het ene jaar voor 3 dagen in een cultuurbad in onze hoofdstad Brussel  om het volgende jaar 5 dagen lang het avontuur op te zoeken in de boeiende natuur van Voeren.