Pedagogische studiedag

Elk schooljaar richten scholen anderhalve tot 2,5 pedagogische studiedagen in. Dit kan gespreid worden over halve dagen. De leerkrachten scholen zich dan bij. Leerlingen hebben dan een schoolvrije dag.