Corona maatregelen

 

Op dit moment functioneert de school in pandemieniveau geel. In het draaiboek dat de school volgt omschrijft men dat er sprake is van een beperkte transmissie van besmettingen. Echter verhoogde waakzaamheid is aangewezen. Contacten tussen mogelijke verspreiders worden beperkt. Enkel functioneel noodzakelijke contacten kunnen doorgaan, dat zijn contacten die in het belang zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. Daarbij dienen we de toepasselijke veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. 

Over welke concrete veiligheidsmaatregelen gaat het nu op Onze School? 

 

BRENGEN EN OPHALEN VAN DE LEERLINGEN

 • Alle kinderen komen voltijds naar school.
 • We hanteren opnieuw de gewone schooluren. De schoolpoort gaat dus telkens open om 8u15 en de les begint om 8u35 zowel voor kleuter als voor lager.
 • De kiss & ride en de ingang langs de Hendelstraat zijn terug voor iedereen toegankelijk.
 • De school is uit om 15u45, behalve op woensdag om 11u20 en op vrijdag om 15u.
 • Na school komt de gemeentelijke “Oscar Pluis” opvang de kinderen ophalen.

Specifieke veiligheidsmaatregelen? 

 • Bij het betreden van de school vragen we aan ouders om een mondmasker te dragen, zowel buiten als binnen.
 • Gelieve als ouder ook de nodige afstand tot elkaar te bewaren.
 • Bij het ophalen van de kleutertjes, mogen we jammer genoeg geen ouders toelaten in de school. De juffen zullen de kleutertjes telkens afroepen en begeleiden tot de betrokken ouder of grootouder aan de schoolpoort.
 • Aan ouders van kleuters vragen we om bij regenweer een paraplu mee te brengen. Zo vermijden we dat we dicht bij elkaar gaan staan onder het afdak.

WERKEN MET BUBBELS

 • De school start volledig op waardoor het strikt gescheiden houden van de groepen niet meer mogelijk is. Het draaiboek vraagt ook niet meer om te werken met bubbels.
 • Toch zullen we de groepen, vooral in het lager, nog steeds zoveel mogelijk gescheiden houden door de social distancing tussen de groepen te respecteren.
 • Kinderen zullen daarom terug rijtjes vormen op de speelplaats en klas per klas binnenkomen. Zo vermijden we dat grote groepen door elkaar in de gangen lopen.
 • Kinderen zitten in de refter per klas met de nodige afstand tussen de klassen.
 • Klasoverschrijdende activiteiten zoals bv. het muzisch atelier waarbij groepen van 2 leerjaren worden gemengd, worden voorlopig on hold gezet. We werken enkel in de eigen klas.
 • Waar mogelijk geven we buiten les.
 • Buiten spelen de kinderen samen, zowel kleuter als lager. In de buitenlucht is er een pak minder kans op besmetting. Doorgaans spelen kinderen ook vooral met eigen klasgenootjes.

SOCIAL DISTANCING EN MONDMASKERS

 • Mondmaskers: Leerkrachten dragen een mondmasker als de social distancing niet kan worden gerespecteerd. Bij kleuters is er geen social distancing nodig, in de lagere afdeling wel tussen de leerkracht en de leerlingen. Tussen leerlingen onderling wordt dit niet gevraagd.
 • In Onze School dragen leerkrachten vaak een mondmasker. Enkel tijdens een overleg met voldoende afstand of een instructie vooraan in de klas wordt het mondmasker even afgezet.
 • Aan alle externe partijen vragen we om een mondmasker aan te doen in Onze School. Dat gaat over logopedisten, pedagogisch begeleiders, leveranciers, enz..

MAALTIJDEN/REFTER

 • Er worden warme maaltijden geserveerd.
 • In de refter wordt er gewerkt met 2 shiften. Eerst komen de kleutertjes eten samen met het 1e en 2e leerjaar en enkel de warme maaltijden van het 3e, 4e, 5e en 6e leerjaar. 
 • Tussen de klassen van het lager wordt de nodige afstand gecreëerd. De kinderen van het lager eten dus in de eigen bubbel. 
 • Elke klas, van kleuter tot en met het 6e leerjaar krijgt ook een vaste tafel.
 • De leerlingen van het lager komen dit schooljaar klas per klas binnen langs de nooddeur onder de luifel waardoor zij de kleutertjes ook niet hoeven te kruisen. 

HYGIËNE: HAND & RUIMTE

 • Handhygiëne: Er gaat heel wat aandacht naar het wassen en ontsmetten van de handen. Dat zal gebeuren bij het binnen komen van de klas/school, net voor de maaltijd, bij speeltijden, na een toiletbeurt en bij het verlaten van de school. De school kocht desinfecterende zuilen die werken met een sensor waardoor de lagere klassen vlot hun handen kunnen desinfecteren. Kleuters wassen vooral de handen.
 • Onderhoud: Ruimtes die door meerdere groepen worden gebruikt zullen meer gepoetst worden. We denken hierbij vooral aan de refter en de toiletten.
 • Ventilatie: Onze School heeft een ventilatiesysteem dat in juni nog een onderhoudsbeurt kreeg. Daarnaast zullen de leerkrachten de klas ook zoveel als mogelijk verluchten door het openen van ramen en deuren.

TRAKTATIES

 • Er mag getrakteerd worden voor een verjaardag. Toch vragen de richtlijnen om enkel voorverpakte koeken of een stuk fruit mee te brengen naar school. Jammer genoeg mogen we geen zelfbereide taart of cake toelaten.
 • Snoepgoed zien we ook liever niet.

WAT ALS EEN KIND ZIEK WORDT?

 • Als uw kind ziek wordt op school, moet het zo snel mogelijk afgehaald Uw kind zal gebracht worden naar het EHBO lokaaltje waar het even zal wachten tot iemand hem of haar komt ophalen.
 • Kinderen die zich ’s morgens niet goed voelen, koorts hebben, blijven thuis. Gelieve kinderen in geen geval kinderen met koorts naar school te laten komen.
 • Er werden beslissingsbomen uitgewerkt die elke ouder helpen bij het bepalen of een kind naar school mag komen of thuis dient te blijven: beslisboom kleuteronderwijs en beslisboom lager- en secundair onderwijs.

WAT BIJ EEN BESMETTING?

 • In geval van een besmetting wordt het CLB verwittigd. Zij onderzoeken de contacten en bepalen welke maatregelen er genomen moeten worden.
 • Vanaf 1 oktober gelden er nieuwe quarantainemaatregelen voor hoogrisicocontacten. Zij gaan meteen in quarantaine voor zeven dagen te tellen vanaf het moment van het laatste contact met de besmette persoon. Zij laten zich testen op de vijfde dag van hun quarantaine. Stel dat het laatste contact plaats vindt op 5 oktober, dan gaat het hoogrisicocontact in quarantaine tot zeker 12 oktober. De test vindt plaats op de vijfde dag, dus op 10 oktober. Als de test negatief is, stopt de quarantaine na de zevende dag. Op 13 oktober mag het hoogrisicocontact dus terug naar school of naar het werk. Als de test positief is, wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Na die verlengde quarantaine en op voorwaarde dat de besmette persoon nog steeds symptoomvrij is, stopt de quarantaine zonder bijkomende test.
  Heeft u als ouder bijkomende vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de school op 09 334 86 40 of directie.medardus@op-weg.be.