We steunen de Zuidactie!

We steunen de Zuidactie!

In de weken voor Pasen werken we traditiegetrouw rond de Zuidactie. We leren over verschillen in welvaart en welzijn in de wereld en ondernemen actie!

Dit jaar staat de Zuidactie helemaal in het teken van de meisjes in Tanzania. Meisjes in Tanzania krijgen nog steeds heel weinig kans om naar school te gaan. Wanneer ouders onvoldoende middelen hebben om de schoolkosten te betalen, krijgen jongens voorrang om naar school te gaan. Fracarita Belgium, een NGO van Broeders van Liefde, bouwde in Tanzania een jeugdcentrum dat ervoor zorgt dat meisjes toch naar school kunnen. 

De medewerkers van het jeugdcentrum Maendeleo sensibiliseren de ouders van de meisjes in Tanzania, organiseren bijlessen, maar ondersteunen ook materieel of financieel wanneer nodig. Om de inspanningen van Fracarita Belgium in Tanzania verder te ondersteunen en verder te kunnen uitbouwen, onderneemt Onze School actie. 

- Onze leerlingen leren over het project en over de verschillen in welzijn en welvaart in de wereld. 

- Onze leerling ondernemen actie om financiële middelen te verzamelen voor het jeugdcentrum in Tanzania. (sobere maaltijd, rommelmarkt, verkoop paaslelietjes, koffiestop voor ouders)

Meer info vindt u op: 

https://www.zuidactie2022.org/

https://fracarita-belgium.org/nieuws/nieuwe-zuidactie-2022-gelanceerd/