MOS project: Klimaatgezonde speelplaatsen

MOS project: Klimaatgezonde speelplaatsen

Onze School stapte in in het project "Klimaatgezonde speelplaatsen" in samenwerking met MOS. Doel is om de mooie ruime speelomgeving nog rijker en leerrijker te maken voor onze kinderen. 

Onze School is een MOS-school wat wil zeggen dat onze school bewust zorg wil dragen voor het milieu door het maken van duurzame en milieuvriendelijke keuzes. Doel is om de vele speelruimtes die de school heeft, nog meer uitdagend, rijk, avontuurlijk en milieuvriendelijk in te richten. We dromen bv. van een stukje speelbos, meer schaduw, stukjes natuur die uitnodigen om de leren over planten en dieren, meer natuurlijke klim- en klautermogelijkheden, enz..

Eind september kwam een MOS-gastspreker naar Onze School om het project voor te stellen. Een 25-tal ouders en leerkrachten waren aanwezig en bleken nadien ook heel enthousiast. Kort daarna werd een MOS-werkgroep samengesteld. Zij dachten al volop na over hoe alle ze alle partijen bij dit project kunnen betrekken: het hele schoolteam, maar ook leerlingen, ouders en de vrienden van de school. Om dit project te laten welslagen is immers de gedragenheid door en de steun van alle betrokken partijen essentieel. Er werd nagedacht over een plan van aanpak voor de komende maanden. 

Binnenkort worden alle betrokken partijen bevraagd: leerkrachten, leerlingen en ouders. De input zal worden verwerkt om nadien te kunnen overgaan tot het uittekenen van een omgevingsplan door een landschapsarchitect. Houd alvast de website, de facebookpagina en instagram van de school in de gaten. Wij houden u graag op de hoogte van het verdere verloop van dit project!