Duurzame afspraken binnen het MOS-project

Duurzame afspraken binnen het MOS-project

In de maand februari werkten alle leerkrachten een MOS-project samen met de kinderen uit. Dit resulteerde in enkele duurzame afspraken op niveau van de school.

Onze School kiest ervoor om een warme, maar ook groene school te zijn. De school is omgeven door mooie groene landschappen die de kinderen heel wat rust en speelruimte bieden. Groen betekent voor ons echter ook dat wij inspanningen willen leveren om zorg te dragen voor dat mooie weidse groen.

De school tekende daarom in 2018 in op het Project "Meetjeslandse Klimaatscholen" dat scholen binnen het Meetjesland begeleidt in het maken van duurzame keuzes. Het project omvat een pedagogisch luik waarbij de kinderen worden meegenomen in het groene, duurzame gedachtengoed. Er is ook een technisch luik dat resulteert in aanbevelingen om de school energiezuiniger te maken en een financieel luik waarbij de school wordt geholpen in het werven van financiële middelen om energiebesparende werken te laten uitvoeren.

 

In het kader van dit project werkte de school samen met de kinderen in februari een MOS-project uit. Bij de kleuters en de onderbouw lag de focus op afval verminderen en sorteren, bij de oudere leerlingen ging het al meer over klimaatverandering en energie. Dit project resulteerde in enkele afspraken op niveau van de school op vlak van afvalbeheer.

In de brief hieronder kan u lezen welke afspraken de school met haar leerlingen en ouders maakt om afval te verminderen en te sorteren.

 

Brief afspraken school