In het 5e leerjaar leren alle leerlingen typen!

In het 5e leerjaar leren alle leerlingen typen!

Sedert dit schooljaar integreren we het leren typen in de lessenpakket tijdens de schooluren. Juf Rebekka volgde een nascholing en werd Typ10 instructeur.

Sinds enkele weken zet het 5de leerjaar zijn eerste officiële stappen op het toetsenbord. Via spel, kleur, beweging, rijmpjes en woorden leren zij het toetsenbord kennen en worden hun typvaardigheden elke les groter. Met de typmethode Typ10 gaan ze gemotiveerd op weg om vlot te leren typen.