Kwaliteitsvol onderwijs... Gunstig verslag na doorlichting!

  • Home
  • Nieuws
  • Kwaliteitsvol onderwijs... Gunstig verslag na doorlichting!

Kwaliteitsvol onderwijs... Gunstig verslag na doorlichting!

In januari net na de kerstvakantie werd de school doorgelicht. De school kreeg een gunstig rapport zonder aanbevelingen.

 

 

Net na de kerstvakantie werd de school doorgelicht. Dat betekent dat 2 inspecteurs van de Vlaamse overheid een week bij ons vertoefden op school om de werking van dicht bij te onderzoeken en uiteindelijk ook te beoordelen.

Men neemt telkens een aantal onderwerpen in de focus. Voor Onze School was dit wiskunde, natuurwetenschappen en techniek in het lager, de volledige werking in het kleuter, diversiteit en kwaliteitsontwikkeling voor de hele school. Ook enkele topics binnen welzijn en preventie werden doorgelicht, zijnde noodplanning, onderhoud gebouwen en voedselhygiëne.

De inspecteurs startten met een lang gesprek met de directie over kwaliteitsontwikkeling en de genomen stappen gedurende de voorbije jaren. Nadien volgden gesprekken en klasbezoeken bij  de leerkrachten. Rapporten, toetsen, werkboeken van dit en vorig schooljaar werden ingekeken. Ook waren er gesprekken met een panel ouders en een panel leerlingen.

 De doorlichting resulteerde uiteindelijk in een gunstig verslag zonder aanbevelingen. Onze School werd benoemd als een waardevolle speler is op vlak van onderwijs en men ervan overtuigd is dat de school in staat is om zelf haar de kwaliteit van haar onderwijs op peil te houden. Meer nog, op vlak van leer- en leefklimaat in het kleuter bleek onze school de verwachtingen ruim te overstijgen. 

 

 

Een stukje uit het verslag om "leer- en leefklimaat" te duiden.

"Het team speelt vlot in op de emotionele noden en op de leer-, verzorgings- en
ontwikkelingsbehoeften van alle kleuters. De leraren motiveren de kleuters,
ondersteunen hen, waarderen hen en geven hen een autonome rol in het
onderwijsleerproces. De leraren maken efficiënt gebruik van de beschikbare tijd
en beschouwen buitenklasactiviteiten als pedagogische momenten. Warme
transitiemomenten tussen de school en diverse partners bevorderen het
gewenningsproces van de kleuters. De manier waarop de leraren de positieve en
stimulerende speelleeromgeving vormgeven, is een voorbeeld van goede praktijk."

We zijn dan ook trots deze bevindingen met jullie te mogen delen.