Een dagje in pyjama naar school...

Vragen over deze actie? Spreek gerust de klastitularis aan van uw kind(eren).