1e leerjaar

In het eerste leerjaar is juf Carla klastitularis. Zij wordt echter ondersteund door juf Hanne in de voormiddag. Dit laat toe de groep op te splitsen in 2 kleinere groepen in functie van noden of met 2 de ganse groep te begeleiden. Vooral voor wiskunde en Nederlands gaan de leerkrachten gedifferentieerd in kleinere groepen aan de slag.

Carla De Blaere

Carla De Blaere

carla.deblaere@op-weg.be

Hanne Sneppe

Hanne Sneppe

hanne.sneppe@op-weg.be